70 / 100 SEO Score

Általános Szerződési Feltételek

 

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a MP38 Bt. valamennyi, a christineplenter.com honlapon elérhető és megvásárolható árucikkének megvásárlására érvényesek.

A Webáruházban kötött szerződés interneten megkötött, de alá nem írt, nem írásbeli szerződésnek minősül, amelynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül.

A Webáruház használatához szükséges technikai és jogi tájékoztatást, amelyeket ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Vásárló a Webáruház használatával, illetve a Regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseit.

 

 1. A Webáruház-üzemeltető (a továbbiakban: Szolgáltató):

Neve: MP38 Bt..

Székhelye: 1172 Budapest, Mátka utca 38.

E-mail-címe: info@chtristineplenter.com

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 214 0897

Tárhelyszolgáltató:  DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele, a Webáruház használata:

a) A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a christineplenter.com weboldalon (jelen ÁSZF-ben: mint Weboldal) található elektronikus áruházon (Webáruház) keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek között ezen ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve a magyar.

b) A megrendelések leadására a Webáruházban kizárólag elektronikus úton van lehetőség, interneten keresztül, a christineplenter.com webcímen. A telefonon, telefaxon, e-mailen, postai levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el, annak alapján szerződés a felek között nem jön létre.

c) A Webáruházban a vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vásárlás során meg kell adni a Szolgáltató által kért adatokat, valamint egy létező e-mail-címet és – regisztráció esetén – egy a Vásárló által szabadon meghatározott jelszót. A megrendelés teljesítéséhez, illetve a kézbesítéshez pontos adatok megadása szükséges. A Szolgáltató nem felelős a Vásárló által pontatlanul közölt adatok alkalmazásából fakadó semmilyen kárért, és nem felelős a pontatlan adatszolgáltatásból fakadóan meghiúsult vagy nem teljesült ügylet ismételt megkötéséért vagy a teljesítés ismételt megkísérléséért. A regisztrációt követően a Vásárló azonnal be tud jelentkezni a Weboldal megrendelési felületére az előzőleg megadott e-mail-címmel és jelszóval, ezt követően a megadott e-mail-címre visszaigazolás érkezik, megrendelést azonban kizárólag a christineplenter.com Webáruházon keresztül küldhet el a Vásárló.

A Vásárló a saját regisztrációjánál megadott adatait az ’Fiókom’ menüpont alatt bejelentkezést követően bármikor megtekintheti, módosíthatja, valamint az egyes megrendelések leadásakor is lehetősége van arra, hogy a regisztráció során megadott adatoktól eltérő adatokkal adjon le rendelést a Szolgáltató felé.

 

 1. A vásárlás menete:

A Webáruház termékei több szempont szerint kategorizálva kerülnek elhelyezésre a Webáruházban a könnyebb átláthatóság érdekében. A termék nevére vagy képére kattintva megjelenik annak részletes leírása. A termékeknél feltüntetett képek illusztráció jellegűek, kizárólag a Vásárló tájékoztatásának céljából kerültek elhelyezésre a Weboldalon. A megvásárolt termék külleme eltérhet a vásárlás során megjelenő képtől, a termék jellemzőit minden esetben a termék leírása tartalmazza.

a) Válassza ki a kínálatból a kívánt terméket, termékeket, majd kattintson a ’KOSÁRBA RAKOM’ gombra. Ezt minden terméknél tegye meg, amit meg kíván vásárolni.

b) A megjelenő ’Kosár’ gombra kattintva megjelennek azok az árucikkek, amiket megvásárlási szándékkal kiválasztott.

c) A Vásárlónak minden esetben ellenőriznie szükséges a kosár tartalmát az egyes megvásárolni kívánt termékek darabszámával együtt.

d) Amennyiben az adott, már kosárban lévő termékből több vagy kevesebb példányt kíván rendelni a Vásárló, úgy azt a kosárban a példányszám növelésével vagy csökkentésével megteheti. A módosítás után kattintson a ’KOSÁR FRISSÍTÉSE’ gombra.

e) Amennyiben a kosár tartalmával egyetért, azt meg kívánja vásárolni, úgy az oldalon legördítve a ’KOSÁR ÖSSZEGE’ szöveg alatt válassza ki a kívánt szállítási módot.

f) ’TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ’ gombra kattintva adja meg a számlázási adatokat. A kötelezően megadandó adatokat piros csillag jelöli. Amennyiben a számlázási és szállítási cím megegyezik, akkor jelölje be a szöveg melletti jelölőnégyzetet.

g) A megrendeléshez megjegyzést is fűzhet a ’RENDELÉS JEGYZETEK’ pontban. Ide írhatja, ha pl. a szállítási hely speciális megközelítést igényel, ha a házba való bejutáshoz pl. kaputelefon használata szükséges

h) Tovább görgetve a ’RENDELÉSED’ alatt láthatja a megrendelt termékeket, szállítási módot és költséget és a pontos végösszeget. . A rendelés véglegesítése a ’MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE’ gombra kattintással történik. A sikeres rendelést a honlap jelzi a Vásárlónak, de a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint erről automatikusan generált e-mail-üzenetben is visszaigazolást kap a Vásárló.

 

 1. A szerződés létrejötte

A szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot a Szolgáltató által a megrendelési folyamatban kért adatok megadásával véglegesítette, és a megrendelést jóváhagyta, azaz a “megrendelés elküldése” gombra kattintott, valamint kipipálta a megrendelés jóváhagyásához szükséges azon jelölőnégyzeteket, amelyek a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó szándék kifejezését jelölik, akkor a Vásárló megrendelést ad le, amely vételi ajánlatnak minősül. A Vásárló által elküldött megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató automatikusan generált e-mail-üzenetben igazolja vissza a Vásárlónak a megrendelés, azaz a vételi ajánlat tartalmát. Ezen e-mail kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató automatikusan, e-mail formájában megerősítse a Vásárló felé, hogy a Szolgáltató megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést, azaz vételi ajánlatot, és az milyen tartalommal érkezett be a Szolgáltatóhoz. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termékek megnevezését és darabszámát, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a fenti határidőben nem érkezik meg a Vásárló által megadott e-mail-címre, úgy a Vásárló a határidő lejártával mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatát külön elfogadó e-mail megküldése útján fogadja el. A szerződés a vételi ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre a felek között, és nem a megrendelés visszaigazolásáról szóló automatikusan generált e-mail megküldésével. A Szolgáltatónak jogában áll a megrendelés leadásától számított 72 órán belül visszautasítani a vételi ajánlatot. E körben a Szolgáltatót indoklási kötelezettség nem terheli, és a visszautasítási jog gyakorlásának nem korlátja, hogy ezt megelőzően a Vásárló megkapta a megrendelés részleteit tartalmazó automatikusan generált e-mail-üzenetet.

Minden önállóan leadott megrendelés önálló áruszállításra vonatkozó szerződés megkötését jelenti. A szolgáltató nem köteles az azonos Vásárló által leadott megrendeléseket összekapcsolni, így a Vásárlónak figyelemmel kell lennie arra, hogy minden leadott megrendelés külön költségviselési kötelezettséget keletkeztet a Vásárló oldalán mind a termékek árát, mind pedig a szállítási költséget és az egyéb, a Weboldalon közzétett költségeket illetően.

Amennyiben az automatikusan generált visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát észlel a Vásárló, azt az e-mail kézhezvételét követő 1 munkanapon belül köteles a Szolgáltatónak jelezni.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 

 1. A Weboldalon megjelenő adatok pontossága

A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek, azok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre a Weboldalon. A Szolgáltató mindent megtesz azért is, hogy a Vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül a Vásárlónak kézbesítse, valamint azért, hogy a Weboldalon megjelenő készletinformációk mindig aktuálisak legyenek. A nyilvánvalóan téves, bármilyen rendszerhibából vagy dolgozói mulasztásból fakadó nulla vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve ha azt promóció keretében biztosítja a Szolgáltató, vagy ajándékterméknek minősül, ezt a tényt azonban a Szolgáltató minden esetben feltünteti az ilyen vételárral megjelölt termékek mellett. Amennyiben ilyen információ nem jelenik meg, úgy azt kell feltételezni, hogy a Weboldalon megjelenő információ téves, és joghatás kiváltására alkalmatlan tartalommal bír. Amennyiben a megrendeléssel érintett termék nem áll már rendelkezésre, és azt a Szolgáltató beszerezni sem tudja, úgy arról a tényről a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatást küld a Vásárlónak, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a további vásárlói oldalon felmerülő költségek nélkül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Vásárlónak.

 

 1. Elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól akézhezvételtől (azaz a termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Vásárló az elállási jogát az erre vonatkozó kifejezett és egyértelmű nyilatkozat útján vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Az elállással kapcsolatos szabályokról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Az elállási/felmondási határidő 14 nap.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató címére.

Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Az elállási/felmondási határidő

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

A Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy — végső esetben — a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Amennyiben Weboldalunkról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikket vásárolt, ez esetben az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Ezen igények iránti jogosultsága a Vásárlót akkor illeti meg, ha e kormányrendelet értelmében fogyasztónak minősül.

A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Termékár és szállítási feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, és magyar forintban értendőek. A termékek vételára a szállítási költséget nem tartalmazza. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik.

A szállítási határidőről raktáron lévő könyv készlet esetében általában 3–5 munkanap. Amennyiben az ott megadott szállítási határidő nem tartható be, a Szolgáltató elektronikus üzenetben tájékoztatja a Vásárlót a tényről és a várható szállítási határidőről.

A megrendelt termékek átvételére a következő módokon van lehetőség:

a) Futárszolgálat útján történő kézbesítés (MPL)

b) Személyes átvétel a Budapest XV. kerület Szentmihályi út 171.

c) Átvétel a PostaPontban

A várható szállítási határidő tájékoztató jellegű, amennyiben azt a Szolgáltató nem tudja betartani, úgy arról tájékoztatja a Vásárlót.

A szállítási költségek a megrendelt termékek méretétől, súlyától és értékétől függnek. A vásárlás során mindezek figyelembevételével állapítja meg a Szolgáltató a Vásárlóra nézve lehető legkedvezőbb szállítási költséget.

a) Futárszolgálat igénybevétele

A Szolgáltató az MPL futárszolgálattal fuvarozza házhoz a vásárló által megjelölt címre a vásárló által megrendelt termékeket.

A futárszolgálat hétköznap munkaidőben (8-17 óra között) szállítja ki a megrendelt termékeket.

Házhozszállítással történő rendelés esetén átvételkor a termékeknek a futártól való átvételével, illetőleg az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termékek minőségi és mennyiségi átvétele történik meg, amelyet követően a Szolgáltatónak mennyiségi és minőségi reklamációt az alábbiak szerint nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával a vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát tekintve sértetlen, és megfelel a megrendelésben foglaltaknak. Ezen mennyiségi és minőségi átvétel kizárólag a csomag hiánytalan tartalmára, valamint a csomagolás és a termékek sértetlenségére vonatkozik. Amennyiben a csomagolásban vagy a termékeken sérülést tapasztalna a vásárló, úgy az átvétel során a sérülésről a futárszolgálatot haladéktalanul értesítenie kell a helyszínen, és jegyzőkönyv felvételét kell kérni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a sérülés jellegét, a sérült termék megnevezését, fajtáját, illetőleg az észlelés körülményeit. A Szolgáltató jegyzőkönyv hiányában a sérült csomaggal kapcsolatos reklamációt elfogadni nem tudja. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a szolgáltató díjmentesen biztosítja.

b) Személyes átvétel

A vásárló a megrendelését átveheti Budapest XV. kerület Szentmihályi út 171. szám alatt, előzetes időpont egyeztetés után. Személyes átvétel esetén Vásárlónak kizárólag készpénzben van lehetősége fizetni.

A személyes átvételre megrendelt, de át nem vett termékeket a Szolgáltató legfeljebb 10 napig őrzi és tartja a vásárló rendelkezésére.

c) PostaPont-ra történő szállítás

Több mint 2600 postai PostaPont, 260 Coop PostaPont, 190 MOL PostaPont, 51 Csomagautomata, 3 Media Markt és 1 Trendmaker PostaPonton személyesen átvenni a Weboldalon leadott megrendelést.

A vásárló a becsomagolt rendelést a kiválasztott PostaPonton a csomag megérkezéséről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül veheti át igazodva az adott PostaPont nyitvatartási idejéhez. A Vásárlónak a megrendelési folyamat során van lehetősége a legördülő menüből kiválasztani, hogy mely, hozzá legközelebb eső vagy számára egyéb okból kedvező PostaPontra történő szállítást kéri. Nincs lehetőség a PostaPont megrendelés leadását követő módosítására.

A szolgáltatás leírása a https://www.posta.hu/postapont oldalon olvasható.

Részszállítás

A Szolgáltató tájékoztatja a vásárlót, aki azt kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben egyszerre több szállítási határidejű terméket vásárol a Weboldalon, a szállítási határidő minden esetben a magasabb szállítási határidő figyelembevételével történik a teljes megrendelésre.

 

 1. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a megrendelt áru a MP38 Bt. tulajdonát képezi, a tulajdonjog a vételár kifizetésével száll át a vásárlóra. Ha a termékek a vételár teljes kifizetését megelőzően kerülnek bármely okból a vásárló birtokába, a vásárló felelősséggel tartozik a termékek tekintetében bekövetkezett valamennyi kár vonatkozásában.

 

 1. Felelősség

A MP38 Bt. nem felelős azokért a károkért, amelyek olyan működési hiba esetén lépnek fel, amely meggátolja a Vásárlót abban, hogy csatlakozzon a christineplenter.com weboldalra, ott megrendelést adjon le. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásáért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt a Vásárlónál keletkezett károkért.

A Szolgáltató a christineplenter.com webáruházban található valamennyi információt jóhiszeműen helyezte el a weboldalon, és ezen információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő semmilyen jellegű kárért. A Weboldal mint szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

 

 1. Szerzői jogok

A christineplenter.com webáruház teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal teljes tartalma az 1999. évi LXXXVI. törvény (a szerzői jogról) és a 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll, annak másolása, terjesztése és bárminemű továbbadása nem megengedett a MP38 Bt. írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Fizetés és kedvezmények

A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásából adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése: amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: info@christineplenter.com) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és azonosítóját. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail-címen) írásban tájékoztatja. Amennyiben a Vásárlót az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail-címen) értesíti a Vásárlót az észlelt különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

a) Fizetés a helyszínen

Személyes átvétel esetén: Vásárlónak kizárólag készpénzben van lehetősége fizetni.

b) Házhoz szállítás esetén: az előre átutalás és az utánvét az elfogadott kifizetési mód.

PostaPontos üzletben történő átvétel esetén: megrendelését az átvételkor fizetheti készpénzzel vagy bankkártyával??????????????????????

d) Banki átutalás

A Vásárlónak lehetősége van bankján keresztül, átutalással fizetni. Az átutaláskor a közlemény rovatba fel kell tüntetni a rendelés számát.

Számlaszám: MP38 Bt. Unicredit Bank 10918001-00000047-29630009

 

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek valamennyi módosítása attól a naptól hatályos, amikor azt közzétették a christineplenter.com weboldalon, és a hatályba lépést követően megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírleveleket küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációs folyamat során vagy bármikor a fiók beállításaiban ezt kifejezetten kéri, vagy ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helyesek-e. A hírlevél kiküldéséhez való vásárlói hozzájárulást a vásárló bármikor visszavonhatja, ezt követően a Szolgáltató nem jogosult a továbbiakban számára elektronikus hírlevelet, illetőleg egyéb reklámleveleket küldeni. A visszavonást követően a Szolgáltató a vásárló ezzel kapcsolatos adatait törli a nyilvántartásából.

A Weboldalon található, nem a Szolgáltatótól származó kommentek, kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató azonban fenntartja a jogot, hogy a közízlést, a jó hírnevét, bármely üzleti érdekét vagy bármilyen jogszabályt sértő véleményt eltávolítson a Weboldalról.