BAccordLOGic Zeneoktatási Rendszer

68 / 100 SEO Score

Hazánk híres kiemelkedő zeneszerzőiről, zenei szakembereiről, de tudjátok-e, hogy Európában a sereghajtók közé tartozunk a hangszeren tanuló vagy az azon játszó lakosság számában. Sokan, főleg gyerekek, nekifutnak a zeneelméleti tanulásnak, aztán valahogy abbamarad. Miért? Mit lehetne tenni, hogy több zenét szerető, értő, zenélő gyerek, felnőtt éljen közöttünk? Létezik egy újítás, egy interaktív zenetanítási rendszer, amely gyors, de megalapozott sikerélményt nyújt minden hangszeren tanulni vágyónak. Kevesen ismerik, pedig már hazánkon kívül is díjazták. Balog Gáborral a BAccordLOGic rendszer megalkotójával beszélgetek a rendszer létrejöttéről és létjogosultságáról.

MM
Hogyan lettél zenetanár?

B.G.
A családomnak köszönhetem. Szolnokon születtem, de édesapám Békés-Tarhosról származott és sokat zenéltek otthon. Édesapám citerázott, énekelt, a nagybátyám szaxofonon, dobon és gitáron játszott. Az egész család életében benne volt a zene. Ahogy hallottam őket zenélni, én is elkezdtem otthon ezeken a hangszereken gyakorolni. 10 éves voltam, amikor édesanyám beíratott a zeneiskolába. Ütőhangszereken kezdtem el tanulni és az ütőtanárnőm bíztatott, hogy tanuljak tovább. Sikeresen felvételiztem a katonazenész képző szakközépiskolába, és így katonazenész lettem. A honvédség lehetőséget nyújtott a továbbtanulásra is, a miskolci főiskolán végeztem el az ütőtanári szakot.

Mikor kezdett el foglalkoztatni a zene rendszerelmélete?

Nagyon szerettem a zeneszerzést, az improvizációt, és volt egy barátom, akivel a szolnoki katonazenekarban együtt zenéltünk. Mindig megmutattuk egymásnak a szerzeményeinket, és sokat beszélgettünk a zeneelméletről.  Ő ajánlotta nekem Lendvai Ernő Bartók dramaturgiája című könyvét. Ebben a bartóki zeneelmélet, a zenerendszerének az elmélete, az, hogy Bartók miket, hogyan alkalmazott a zenében volt olvasható, és nagyon megragadott ebből egy dolog, a tengelyrendszer. Ezt már középiskolában a zeneelmélet tanárom is részletesen kifejtette, és azóta foglalkoztatott a téma.

Mi a bartóki tengelyrendszer lényege?

Röviden: a zenének a többezer éves harmóniai fejlődése található meg ebben a tengelyrendszerben. A zenében 3 funkció van: tonika, szubdomináns, domináns. Ezeknek az elrendeződését tartalmazza a tengelyrendszer. Mind a három funkcióhoz tartozik 4 darab hang. A világ nagy részén erre a 12 hangra osztjuk az oktávot. Van a kvint kör, ami olyan, mint az óra, amely 12 részre van beosztva, és az egymással szemben lévő pólusok alkotják a tengelyeket. Ez ragadott meg, és volt egy belső érzetem, hogy ebben van valami különleges dolog.

Nagyon foglalkoztatott a tengelyrendszer, és ezért rengeteget gondolkoztam rajta. Aztán történt, hogy egyszer éjjel, amikor a szobatársam éjjel kettőkor megérkezett, fölriadtam, és akkor, az éjszaka közepén jött a szikra.  Ez a szikra az volt, hogy a tengelyhangokat egytől négyig fogom beszámozni, ezáltal egy új modern zeneelméleti rendszert lehet létrehozni. Ez volt az alapja a mára már teljesen kidolgozott BAccordLOGic rendszernek.

Az általad megalkotott rendszer egyszerűsíti, és könnyebbé teszi a zene elméletének tanítását?

Ezt az egészet akkor, abban a stádiumban még egy zeneszerzői, zeneelméleti elgondolásnak képzeltem el, még nem gondoltam az oktatásra, csak a zeneszerzésre. Azon az éjszakán alig vártam, hogy reggel legyen, és bemehessek a zenekari próbára, leülhessek a zongorához és megnézhessem, hogy is fog ez kinézni. Elkezdtem a három tengelyt A, B, C betűkkel jelölni, és egytől négyig beszámoztam a hangokat. Ennek a matematikai beosztása az, hogy van a három tengely, mindegyikhez egytől négyig a négy hang. Külön, ahol a harmadolások vannak, azok a pontok lettek az egyes számok. Onnan indulnak ki az 1, 2, 3, 4 és ez egy olyan rendszert hozott létre, amiből később kialakítottam egy oktatási rendszert is.

Miben más ez a rendszer, mint a már régen meglévők?

Van már eleve kettő olyan módszer, amelyek alapján a gyerekek tanulják a zeneelméleti rendszert. Az egyikben szolmizációs, a másikban abécés hangokkal van elnevezve a 12 hang. A BAccordLOGic rendszer pedig ezt a kettőt úgy kombinálja össze, „mint kettő az egyben”, azaz összekapcsolja azokat az összefüggéseket, amelyek eddig külön voltak.

Tehát: ha valaki szolmizálva kezd tanulni, annak utána a hangszeren tanuláskor nem egyszerű feladat a szolmizációs rendszert rávinni az abszolút rendszerre. De ez fordítva is igaz. Ezzel általában a szolfézs órákon igencsak megszenvednek a zenét tanulók. Nagyon sok év telik el addig, mire összeáll a két egész rendszer eggyé, illetve megértik, hogy a zeneelméletben milyen összefüggések vannak. Sokaknak csak a főiskolán kezdenek megvilágosodni ezek az összefüggések.

A BAcordLOGic rendszer olyan logikai kapcsolódási pontokat ad meg, ami egyszerűbbé teszi, hogy a tanuló átlássa a két rendszert, megértse és használni tudja.

Tehát idáig volt a két nagy rendszer, amelyek évek alatt, tanulás, gyakorlás során valamikor összeálltak a tanuló fejében. Ellenben a te rendszered a kettőt eggyé formálva adja át, majd a tanuló a tanulási, kibontási folyamat során megtanulja a kettő rendszer részleteit. Mindezt úgy, hogy már érti és látja az összefüggéseket.

Igen. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy van egy egész torta, amit egyben adok oda, majd minden szeletét külön-külön is meg lehet ismerni. Ez más, mintha csak szeleteket adnék oda, és abból kell összerakni és megismerni apránként a tortát.

Sok gyerek pont azért fejezi be idő előtt a zenetanulást, mert elveszik a részletekben, nem érti meg az összefüggéseket, nincs sikerélménye.

A 12 hang több ezer év alatt alakult ki. Eddig nem csinálták meg a zenében azt az egyszerűsítést, amit a nyelvben, a nyelvújítások folyamán. A zenében az ókorban kialakult 7 törzshang -zongorán a fehér billentyűk- egész hangközei közé még módosított hangokat tettek, -zongorán az 5 fekete billentyű-, ezzel a reneszánsz korban kialakult az oktávot 12 félhangra osztó enharmónikus hang. Ez a 12 hang alkotja ma a világ túlnyomó részén használatos zene alapját.

A zene korszakról korszaka fejlődött, reneszánsz, barokk, romantikus stb. A hangnemek kialakulásának kezdetén volt 2 rokonhangnem, egy dúr – dó sor – és egy kisterccel lejjebbről induló moll – lá sor -, ami a tonális zene alapját, otthonát képezte. Ez a barokk és klasszikus zenében volt használatos. A romantika ezt a hangnemi rokonságot tovább bővítette. Az alaphangnem fölött kisterccel magasabban lévő hangra is kibővítette, majd később Bartók ezt a tendenciát tovább folytatta. Még egy fenti és lenti kistercet tett hozzá a tonalitást létrehozó hangnemhez, de ezek már zárták a kvint körben elhelyezett 12 hangot. Egy példa c hangra. Fisz-a-c-esz-gesz, ez lett a tonikai tengely. A négy hangból, amely egy tengelyhez tartozik, a klasszikus kettőt használt, a romantika hármat. Bartóknál lett teljes egésszé a rendszer, és már az összes hang elhelyezkedett a funkciós rendszerben. A 12 részre osztott kvint körön így 4 egymással szemben lévő tonikai, 4 szubdomináns és 4 domináns hang helyezkedik el, amiből a tengelyek képződnek.

A zeneelmélet fejlődésével az egész rendszert egyre bonyolultabbá tették, egyre több idő kellett ahhoz, hogy valaki átlássa.

A BAccordLOGic rendszer ezeknél sokkal átláthatóbb. Összefogja a szolmizációs és ábécés (relatív és abszolút) rendszereket. Az alábbi videóban bárki megnézheti és meg is fogja érteni.

https://www.youtube.com/watch?v=5Kcl9aPVsbs

A BAccordLOGic rendszer zenetanításban való alkalmazásával milyen eredmények érhetők el a gyerekek zenetanulásában?

Két és fél-három éves korú gyerekeket már tudunk ezzel a rendszerrel tanítani. Ez annak köszönhető, hogy nagyon egyszerű képi jeleket használunk, amelyeket már a kisóvodások is felismernek. Három színt: piros, kék, zöld, két formát: négyzet és kör. Valamint dominó pöttyöket egytől-négyig. A hagyományos zeneoktatásnak pont ez a problémája, hogy el kell jutni a gyerekek fejlődési szintjének arra a szintre, amikor már az ábécét ismerik, felismerik a betűket. Mi már jóval korábban tudunk ezzel a rendszerrel gyerekeket tanítani.

Úgy tudom, hogy az elméleti és a hangszeres, gyakorlati oktatást egyszerre alkalmazzátok a rendszerben.

Igen. Billentyűs hangszeren érdemes kezdeni, de utána bármilyen más hangszeren is könnyen megtanulhat játszani a tanuló.

Mi mozgó zene-suli formában oktatunk, visszük a hangszereket, a szintetizátorokat magunkkal. Egy vagy ritkán két gyerekre jut egy hangszer.

Az ovikban úgy kezdjük, hogy kivetítünk projektoron egy zeneerdőt, mellette elmondjuk a mesét, a gyerekek pedig elindulnak a zeneerdőben, ahol várják őket az állatok a különböző állomásokon. Az első állomáson harkály doktor a ritmust tanítja, majd az erdőszéli város toronyórájának ritmusára megtanuljuk a tá és ti-ti ritmusokat. Tapsolunk, majd a nyuszikák leveleit kézbesítjük. Ekkor a gyerekek borítékokat látnak kivetítve, és abba a házba kell becsengetniük, amelyiket a borítékon látják, pl. piros egyes ház, stb. A becsöngetéssel megtanulják a ritmusokat billenteni, vagyis annyiszor kell lenyomniuk a billentyűt a ti-ti ritmusra vagy a hosszú csengetés esetén a tá ritmusra egyszer hosszan, ahogy látják. Ezután rögtön el is kezdünk kéthangú dalokat játszani a szintetizátorokon. Táblán mutogatjuk és énekeljük a dalokat, és ők le tudják játszani a hangszeren.

Minden zenét tanuló, zenélni vágyó gyerek számára alkalmas ez a rendszer?

Három év óvoda után hat éves korra tanítványaink már két kézzel tudnak játszani. A rendszerben az is jó, hogy nagyobb csoportban is lehet vele tanítani, akár húsz, harminc gyereket is egyszerre, tehát alkalmas a tömegoktatásra is. Amit Kodály annak idején megálmodott, hogy a zene legyen mindenkié, azt mi ezzel meg tudjuk valósítani. Nem válogatunk, minden gyerek a saját szintjén tud tanulni. Tanítottunk már sérült gyereket is a Pető Intézetben vagy down kóros gyerekeket, sőt vak vagy gyengén-látó gyerekek számára is átdolgozható a rendszer.

Minden irányban hatékony, és bizonyítani tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik négy-hat évig hozzánk jártak, ők már nagyszerűen zongoráznak két kézzel. De gyerektől, képességektől függően akár egy év után is elérhető ez a szint. Azok a hat év alatti gyerekek, akik nem kimondottan zenei tehetségek, ők is eljutnak oda, hogy kottát tudnak olvasni, billentyűs hangszeren tudnak játszani és képesek a zeneelméletet alkalmazni.

https://www.youtube.com/watch?v=tJdvI-6q05E

Iskolákban is ugyanígy tanítotok?

Iskolában az elsősöknél ugyanúgy alapozunk, mint az óvodában, de később sem térünk el attól a kezdéstől, hogy két hangon kezdenek el dalokat játszani a tanulók. Később ezt bővítjük, majd bekapcsolódik az ujjrend is. Mindig a korosztályhoz illő dalokkal tanítunk.

Az alapokról építjük fel a zeneelméletet, és ezt a gyerekek képesek jól átlátni, könnyen megértik az elméletet a gyakorlattal összekötve. A ritmus nagyon fontos. Akadnak gyerekek, akik ezt előzőleg nem jól sajátították el, és nekik segíteni kell, hogy rendbe tegyük az alapritmusokat. Biztos alapokra lehet csak építkezni.

A ritmustanulás minden korosztálynál játékos formában zajlik ritmusházikókkal, majd később a mackók városában a zenetudás ládikáit kulcsokkal kinyitogatjuk. Itt találják meg egyikben a két formát, a másikban a három színt, a harmadikban a négy számot. Ezek a jelek fogják a hangok közötti kapcsolati összefüggéseket megtanítani. Ezután jön a csengetéses–szintetizátoros módszer, a nyuszikák a mackóknak küldik a leveleket és sorban becsengetünk a házakba a jelek alapján.

A mesekönyvben még vannak szomszédos hangok, pl. dó és ré egymás mellett vagy a cé, dé, ha ábécésen nézzük. Ha ilyen dalokat megtanulnak a gyerekek, akkor a mesekönyv alapján el lehet menni a gólyák városához, ahol kőrről kőre és négyzetről négyzetre lépegetnek. Ha van egy zene, amelyet a gyerek megtanult, utána azokhoz a dalokhoz hozzá tudjuk már kapcsolni a zeneelméletet.

A hallás és látás útján való tanulást összekapcsolva, egyben alkalmazzuk. A tanuló könnyebben tanul, ha színekkel, formákkal, hozzá közel álló képi világgal tudja összekötni a zenét. A zeneiskolákban általában elméleti szinten tanítanak, de könnyebb a gyereknek tanulni, memorizálni, ha egyszerre hallja, látja és hangszeren alkalmazza ugyanazt.

A következő lépés, hogy a tengelyeket azonos színek jelölik. Ezek kistercre vannak egymástól, erre való dalok a kicsiknél  pl. Zsipp-zsupp, Cicuskám kelj fel stb. A nyuszikák színről színre ugrálva haladnak a városukban.

A tanulók a hangokat egyből le is ütik is, tehát nemcsak elméletet kap a gyerek, hanem rögtön gyakorlati módon képes megszólaltatni a zenét. Teljesen más egy interaktív rendszerrel tanulni, mintha csak elméletben próbálják betáplálni az akkordokat a tanulni vágyó fejébe.

 

Zágrábban a BAccordLOGic komoly elismerésben részesült. Mi volt ez?

A BAccordLOGic Zeneoktatási Rendszer Kiváló Újításért Díjat nyert
a 2012. október 10-13. között megrendezett 10. Nemzetközi Innovációs Kiállításon Zágrábban.

Itthon is rendszeresen járunk szakmai kiállításokra, ilyen volt például a Hangfoglaló, előadásokat, bemutatókat tartunk. 2017–ben a Nemzeti Kulturális Alap és a Hangfoglaló közösen meghívott minket egy pop zeneoktatási konferenciára, hogy mutassuk be a rendszert.

https://poptanitas.blog.hu/2017/11/12/intro_balogh_gabor_es_balogh_zsuzsa

Vannak tanárok, akik nyitottak és átvették, használják ezt a rendszert?

Igen vannak kollégák, akik más városokban is használják a BAccordLOGic rendszert.

Ha a közoktatásban ezzel a rendszerrel tanítanának, akkor a gyerekek nyolc év után úgy jönnének ki az általános iskolából, hogy két kézzel játszanak billentyűs hangszeren, kottát olvasnak és ismerik a zeneelméletet. Mindehhez nem kell a most meglévő heti egy énekóránál több. A mostani konzervatóriumos szint alapjait már nagyjából ismernék. Akik még külön tehetségesek, azok még jóval komolyabb szinten játszhatnának.

A rendszer annyira egyszerű, hogy nem szükséges, hogy feltétlenül zenetanár tartsa meg a zeneórákat. Átlátható, logikus és egyszerű. Óvónők, tanítónők, tanárok is könnyen elsajátíthatják az oktatását. Olyan helyeken is lehetne így zenét tanítani, ahol nincs zeneiskola vagy szakképzett zenetanár.

Magyarországon van egy olyan térségünk a Nyírség, ahol rengeteg tehetséges, de halmozottan hátrányos helyzetű gyerek él. Ha ők a közoktatásban ezt a rendszert tanulhatnák, több lehetőséghez, jobb életkilátásokhoz juthatnának ezáltal. Bekerülhetnének a tehetséggondozó programokba.

Ehhez az oktatási formához hangszerekre van szükség. A ti mozgó zene-sulitok hogyan jutott hozzá a szintetizátorokhoz?

Minket a Casio támogatott. Elmentem a Casio magyarországi képviseletének igazgatójához Pásztor Andráshoz, elmondtam és bemutattam neki a rendszert. Andrásnak megtetszett, és kaptunk 25 szintetizátort tőlük. Az iskolák általában fel vannak szerelve számítógépekkel az informatika órákhoz. Ugyanígy meg kellene csinálni ezt hangszerekkel, legalább a zenetagozatos iskolákban.

Milyen további terveitek vannak?

Fejlődés és fejlesztés. Szeretnénk online is működtetni a rendszert. Ezáltal az iskolák számára elérhető lenne, olyan tananyagot kapnának, amelyet a gyerekek otthon is tudnának használni, akár tableten, telefonon. Az ország bármely részére, kisebb településekre is könnyebben eljuthatna a zeneoktatás. Erre egyébként már példa is született, mert megkeresett minket egy kolléganő Létavértesről, hogy Pocsajon – amely egy román határ melletti, halmozottan hátrányos helyzetű kisfalu-, ő szeretné ezt a rendszert oktatni. Rövid idő elteltével vásároltak a Casio-tól hangszereket, megkapták tőlünk a zene-suli tankönyveket és elkezdtek a rendszerrel tanítani. Más falvakból is kerestek, de az iskolai hangszerek beszerzéséhez szponzoráció vagy pályázat lenne szükséges.

Miért jó, ha valaki hangszeren kezd játszani?

A zenetanulás óriási előnye, hogy ha valaki zenét tanul, akkor mind a két agyféltekét használja, minimum jobb kezet, bal kezet egyszerre. Intenzív agyfejlesztést indít el, és úgy gondolom, hogy a személyiségfejlesztésben, a kreativitás kibontakoztatásában, a gondolkodásmódban egy más, érettebb, hatékonyan gondolkodó és munkálkodó generációt lehetne a zenetanítás segítségével felnevelni.

De el kell, hogy mondjam, hogy nem csak gyerek korú tanítványaink vannak. Több felnőtt és nyugdíjas tanítványunk is van. Egy nyugdíjas úr, aki megkeresett, a nulláról másfél év alatt eljutott oda, hogy ma már kottát olvas és két kézzel önállóan zongorázik a saját örömére.

http://onlinezenesuli.hu/hu/node/256

Zeneszerzéssel is foglalkozol? A Macskaszamba zenéjét macskabarátaim bemutatkozó kisfilmjéhez is te szerezted.

Már csak a saját magam örömére írok zenét. Pályázatokra is jelentkeztem, de ez leginkább hobby maradt. Nagyon örülök, hogy a Macskaszamba tetszik a gyerekeknek és remélem, hogy minél többekhez eljut ez az aranyos animáció.

 

 

 

Szólj hozzá