Nyelvtanulás 2. rész – Kínai

69 / 100 SEO Score

A „Nyelvtanulás” riportsorozat első részében az angol nyelv mentén jártuk körbe a „nyelvoktatási módszerek gyerekeknek” témát. Most azzal a nyelvvel folytatjuk, amelyet a világon a legtöbben beszélnek, mégis jóval kevesebben tanulják, mint más idegen nyelveket. Talán a nehézsége tántorít el sokakat, esetleg kevesen tartják hasznos tudásnak, vagy egyszerűen fel sem kerül a beszélni vágyott nyelvek listájára.

Lássuk hát, a mandarin KÍNAIT!

Egyetlen európai nyelvhez sem hasonlítható, tonikus (hangsúlyos), analitikus (ragozás nélküli), képírásos nyelve egy távoli kultúrának. Bármennyi kínai is telepedett le hazánkban, beszédük idegenül cseng a magyar fül számára. Miért érdemes mégis foglalkozni vele, és milyen módszerekkel lehet elsajátítani? Qiao Wen Nadja tanárnőt kerestem fel kérdéseimmel, a budapesti  Jin Qiao (Aranyhíd) nyelviskola vezetőjét.

MM
Kérlek, először is tisztázzuk, hogy mit jelent a mandarin kínai! Van másmilyen kínai nyelv is?

Nadja
Igen, van. Kínában nagyon sok nyelvjárást használnak, amelyek teljesen eltérnek egymástól. Területenként, népcsoportonként más a beszélt nyelv, sőt akár egy városon belül is használhatnak többet. Akad olyan helyzet is, hogy az utca egyik végén élők nem értik meg a másik végén lakókat. Mandarin kínait (kínaiul: putonghua) minden gyerek tanul – az anyanyelve mellett – az óvodában, és ez végigkíséri az iskolás évei alatt is. Ahhoz, hogy valaki tanár legyen, gyerekeket taníthasson, vizsgát kell tennie mandarin kínaiból. Az ország egész területén szól ezen a nyelven tévé, rádió, sajtó. A Csing dinasztia végén 1909-ben a pekingi dialektust emelték ki a hivatalnokok által használt, hivatalos nyelv egyszerűsítésére. 1955-ben kapta a putonghua (átlagos beszéd) elnevezést. A mandarin kínai segítségével ma már nem kell kínai-kínai ember között tolmácsolni. Napjainkra csak vidéken, a nagyon idősek között akadnak, akik nem beszélik a mandarint.

Miért érdemes kínaiul tanulni? Kinek ajánlod?

Kína és Magyarország nagyon jó kapcsolatokat ápol. Évről évre több kínai befektető, üzletember jön ide, viszont a magyarok között nagyon kevés, aki beszéli a kínait. Számos színvonalas kínai egyetem is nyitott a külföldi tanulók számára, de egy bizonyos nyelvtudásszintet elvárnak. A tanulási és munkalehetőségeken kívül ennek a nyelvnek a tanulása az agyi képességek fejlesztésére, erősítésére is jó hatással van, mivel képnyelv, és mindkét agyfélteket egyformán dolgoztatja. Emellett sokan azért vágnak bele, mert érdekesnek tartják, kíváncsiak a sokezer éves kínai kultúrára, történelemre. A kínaiak nagyon segítőkészek a nyelvük iránt érdeklődőkkel, Kínában is szívesen látják, tanítják őket.

Hány évesen érdemes elkezdeni a kínai nyelv tanulását?

A legjobb még 3 éves kor előtt elkezdeni, esetleg 3-5 éves kor között, és még utolsó pillanat az 5-7 éves kor. Persze később, akár felnőttként is érdemes belevágni, de innentől egyre nehezebb. A gyerekek még könnyebben sajátítják el a számukra idegen hangok képzését, a hangsúlyokat, máshogyan, nyitottabban viszonyulnak a vonásokból álló írásjelekhez. Nagyobb eséllyel lesz tiszta a kiejtésük, amely a négyféle hangsúlyt és a torokban, szájpadláson képzett hangokat megkülönböztető kínai nyelvnél nagyon fontos.

Milyen módszerekkel kezded el tanítani a gyerekeket?

A legfontosabb a tiszta, érthető kiejtés és a hangsúly. Gyerekeknél a módszer függ a kicsi jellemétől. Együtt játszunk, de azt, hogy mit, azt a gyerek mentalitása, hozzáállása határozza meg. Megfigyelem, mi az, ami számára megfelelő, mi az, ami nem, és az észrevételeimet megosztom a szülővel. Nem csak nyelvet tanítok, hanem segíteni igyekszem a gyerek jellemének, mentális képességeinek fejlődését is. Az alapok a játékok, mesék, tánc, zene. 3 éves kor előtt a hallgatáson van a hangsúly, ekkor beszédet, verset, mesét, mondókát hallgat a gyerek. Négy különböző hangsúly van a kínai nyelvben, amelyeket meg kell tanulni. Van ehhez egy saját, a tanulást kézjelekkel segítő módszerem.
5 éves kortól kezdünk mesekönyveket és meséket nézni a hallgatás mellett. Először megmutatom, felolvasom neki a mesekönyvet, utána megnézi a mesét filmen is. Ez az a kor, amikor már elkezdem az írás alapjait, a vonásokat tanítani. Ezekből fogja később összerakni az írásjeleket. A kínai írásban alapvető szerepe van a vonások sorrendjének egy adott írásjelben.
6 évesen már elkezdünk írni, és az írásjelek (hanzi) latin betűs átírását (pinjin) is tanulni. Ez nem könnyű. Sok szó ugyanabból a betűsorrendből áll, nehéz a gyereknek jelentésbeli különbséget tenni, főleg ha még a hangsúly is ugyanaz. Ezért minden írásjelet a pinjin alakjával együtt kell megtanulni.
Minden gyerek más, én ennek ismeretében tanítok, válogatok a módszerek között. Például, ha beszédben gyenge valaki, akkor több hangsúlygyakorlatot alkalmazok. A kínai nyelv tanulásának első félévében a beszéd kapja a legnagyobb szerepet, a hanzi és pinjin tanulás jóval kevesebb.

A felnőtteknél ugyanez a módszer? Nekik nehezebben megy a kínai tanulása, mint a gyerekeknek?

Igen, az alapmódszer ugyanaz, mert így tanul gyorsabban a felnőtt is. Hallgatás, beszéd, hangsúlyok, kiejtés, majd vonások és a pinjin. Viszont utána más szókincset tanul, mint egy gyerek. Náluk sem a nyelvtan tanításával kezdek, mert belezavarodnak. Ne erre figyeljen, hanem hallás útján kezdjen el beszélni. Nem baj, ha hibázik, együtt kijavítjuk, gyakoroljuk. Tapasztalatom, hogy a hangsúlyokat, hangokat a felnőtteknek nehezebb elsajátítani, de rendelkeznek tanulási tapasztalattal, amely viszont gyorsítja a haladást.

A beszédnél csak az írás tűnik nehezebbnek. Ezt hogyan lehet megtanulni?

Gyakorlás és gyakorlás. Mind a pinjint, mind a vonássorrend betartásával az írásjeleket. Írás esetén az egyszerűsített kínaira gondolok, mert Tajvanon, Hongkongban még a hagyományos (összetettebb és bonyolultabb) írásjeleket használják. A beszélt nyelv ugyanaz.

Kínában egy ember átlagosan hány írásjelet használ?

Körülbelül háromezret használunk. Ezekből szókapcsolatok állnak össze, ám ilyenkor már teljesen más a jelentésük. Hiába ismeri fel valaki az írásjeleket, ha nem tudja, hogy adott sorrendben, kapcsolatban mit jelentenek. Összesen körülbelül százezer hanzi létezik, de ebben benne vannak a legrégebbiek is, melyek közel nyolcezer évesek. Háromezer írásjellel már 99%-os értéssel elolvasható egy könyv.

Egyéni vagy csoportos foglalkozás a hatékonyabb a kínai nyelv tanulásakor?

Célszerű először egyedül kezdeni, amíg a hangok, hangsúlyok biztossá válnak. Után hasznos a csoportfoglalkozás, mert ott többet hall, kommunikál a tanuló, többet tud játszani a gyerek. A legjobb egyéni és csoportos órákra is járni.

Mennyi időd kell ráfordítani a kínai nyelv tanulására naponta, hetente, ha valaki valóban szeretne eredményt elérni?

Abban az esetben, ha valaki heti két órát tanul tanárral, és otthon minden nap szövegeket hallgat és írást gyakorol, legalább két év kell ahhoz, hogy az írást és beszédet magabiztosan alkalmazni tudja. Nálunk van rá lehetőség, hogy a heti kettő személyes óra mellett otthon, skypon keresztül, még két órát gyakoroljon kínai tanárral. Ez hatékonyabbá, gyorsabbá teszi a tanulást.

Otthon milyen lehetősége van egy szülőnek, hogy segítse a gyerek felkészülését?

Sajnos semmilyen, ha nem beszél kínaiul. Abban tudja támogatni, hogy rendszeresen hanganyagot hallgattat, mesét nézet vele.

Mióta tanítod a magyarokat kínaira? Hányan tanultak már nálad ez idő alatt?

12 éve tanítok magyarokat. Ötszáz felett van a tanítványaim száma. Van olyan, aki a kezdetektől jár hozzánk, mert itt tudja gyakorolni, használni a nyelvet. A kínait nagyon könnyű elfelejteni, ha nem használják. A gyerektanítványok vannak nagyobb számban. Nemcsak a felnőttek, de közülük is már sokan tettek nyelvvizsgát különböző szinteken, és kivétel nélkül mindenkinek sikerült. Egy hatéves kora óta hozzám járó kisfiú 9 évesen 100%-os HSK 3. szintű nyelvvizsgát írt. A HSK rendszer hat szintből álló, felnőtt, nemzetközi kínai nyelvvizsga.

Magyarországon milyen nyelvvizsga-lehetőségek vannak?

A nemzetközi kínai HSK hat szinten írásbeli, ill. a HSKK három szinten (alap-közép-felső) szóbeli. A HSK 4 a HSKK középfokkal együtt a hazai B2 középfokú nyelvvizsgára honosíttatható. A Jin Qiao nyelviskola minden szintű vizsgára felkészíti tanítványait. A kínai állam által készített HSK rendszerű vizsgákat Magyarországon az ELTE Konfuciusz Intézete koordinálja. Ezenkívül az Origó nyelvvizsgaközpontban lehet magyar-kínai nyelvvizsgákat tenni. Kifejezetten gyerekek számára, 15 év alattiaknak is van lehetőség, hogy felmérjék tudásukat, ez az YTC rendszer, melyet szintén a Konfuciusz Intézet koordinál.

Milyen lehetőségeink lehetnek Kínában tanulni, gyakorolni a nyelvet?

12-18 év közötti fiataloknak nyelviskolánk is szervez táborokat, elsősorban a nyári időszakban. 18-23 évesek számára léteznek egyetemi ösztöndíjak, a felnőttnek pedig szintén a Jin Qiao szervezésében egyhónapos nyelvtanulmányi utakat szoktunk szervezni. Ezek mellett a középiskolások számára minden évben megrendezésre kerül a Kínai Híd (Chinese Bridge) nevű világverseny, amelyen a nem anyanyelvű, kínaiul tanuló diákok mérik össze nyelvi- és kulturális ismereteiket régiónként, majd egy Kínában rendezett döntőn választják ki közülük a legjobbakat. Amennyiben egy kínaiul tanuló diák hozzánk fordul, erre is nyújtunk felkészítő segítséget.

A nyelvoktatáson kívül a kínai kultúra megismertetésével is foglalkoztok. Ez hogyan történik?

A nyelvtanulás elengedhetetlen része a kulturális, történelmi, földrajzi ismeretek oktatása. Rendszeresen tartunk kínai kézműves foglalkozásokat, kalligráfia (kínai szépírás) órákat gyerekeknek. A kulturális oktatás része a kínai gyógyászattal való ismerkedés, a kínai ünnepek hagyományainak bemutatása, a közös teázás. A legnépszerűbb a kínai ételek készítése. A közelgő holdújévi ünnepség alkalmából is egy ilyen eseményre fog hamarosan sor kerülni!

Jin Qiao Nyelvoktatási Központ
Budapest, Szentmihályi út 171., China Mart épület, 3.emelet 3.42 B.
Tel: 06304491568, 06304451808
E–mail: wcheng2005888@hotmail.com
www.tanuljkinaiul.hu
www.facebook.com/TanuljKinaiul.hu

 

 

 

Ha már Qiao Wen tanárnő is említette, úgy gondoltam, hogy pont itt van az alkalom megismerkedni a holdújév (tavaszünnep) néhány hagyományával, ugyanis napokon belül (2020. január 24.) átlépünk a patkány évébe.
Kis Vörösmacska barátommal (aki imádja a hasát) már átéltünk néhány kalandot, melyek összefüggtek a kínai horoszkóp „állataival”, ezért őt kértem meg, hogy Qiao Wen Nadja tanárnő segítségével mutassák be a kínaiak – egyik legnagyobb, éves eseményként számon tartott – ünnepét! Kis Vörösmacska rovatában elolvashatod.

Szólj hozzá